Jabatan Kastam Diraja Malaysia Dikorporatkan

Mar 11

Jabatan Kastam Diraja Malaysia diswastakan Menurut Datuk Seri Najib Razak di suatu Majlis Penghargaan Kastam di Putrajaya bersama Perdana Menteri, Jabatan Kastam Di Raja Malaysia (JKDM) dikorporatkan tidak lama lagi. Tujuan penswastaan tersebut untuk menyediakan skim perkhidmatan yang lebih baik untuk pegawai dan kakitangan JKDM.     Kutipan cukai...

Read More

Pembantu Penguasa Kastam Gred WK19

Mar 07

Pembantu Penguasa Kastam Gred WK19 Kerjaya Pembantu Penguasa Kastam Gred WK19 merupakan kumpulan sokongan kepada Penguasa Kastam Gred WK41 dan Penolong Penguasa Kastam Gred W27. Calon-calon yang melepasi ujian temuduga akan ditempatkan di Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Pembantu Penguasa Kastam Gred WK19 akan menerima kadar gaji yang bermula dengan RM929.00 sebulan...

Read More

Penolong Penguasa Kastam Gred W27

Dec 17

Penolong Penguasa Kastam Gred W27 Penolong Penguasa Kastam Gred W27 adalah jawatan sokongan dalam Kastam Diraja Malaysia. Calon-calon yang berjaya akan ditempatkan di Jabatan Kastam dan Eksais DiRaja Malaysia. Bayaran gaji minimum yang bakal diterima ialah RM1,367 dan gaji maksimum RM5,098 dengan tambahan kenaikan RM145 setiap tahun. Bagi rakyat Malaysia yang...

Read More

Soalan Temuduga Penolong Penguasa Kastam

Sep 09

Soalan temuduga Penolong Penguasa Kastam Selepas peperiksaan online Penolong Penguasa Kastam Gred W27 berakhir, keputusan akan dikeluarkan bagi menapis calon-calon untuk melalui proses temuduga. Calon-calon yang melepasi tapisan temuduga akan ditawarkan lantikan tetap dan akan dihantar kursus di AKMAL dalam tempoh 3 bulan. Pengisian semasa kursus ialah berkawad,...

Read More
Page 2 of 212