Ujian Psikometrik

Ujian Psikometrik Pegawai Bomba KB19

Ujian Psikometrik Pegawai Bomba KB19 Sesi ujian psikometrik Pegawai Bomba KB19 akan mula dijalankan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) secara dalam talian. Masa ini contoh soalan ujian psikometrik Pegawai Bomba akan menjadi carian utama calon-calon yang terlibat. Kecenderungan calon akan diuji bagi melayakkan diri menjadi Pegawai Bomba KB19. Lihat senarai contoh soalaan ujian psikometrik Pegawai Bomba KB19 di bawah sebagai panduan persediaan anda sekiranya tersenarai sebagai calon.     Contoh soalan ujian psikometrik Pegawai…

Continue reading

Ujian Psikometrik

Ujian Psikometrik Pembantu Pertahanan Awam KP19

Ujian Psikometrik Pembantu Pertahanan Awam KP19 Contoh soalan Ujian Psikometrik Pembantu Pertahanan Awam KP19 bakal diadakan tidak lama lagi. Seperti yang sedia maklum, ujian psikometrik ini dijalankan secara dalam talian untuk menguji kecenderungan calon-calon Pembantu Pertahanan Awam KP19. Ujian psikometrik ini datang dalam bentuk penyelesaian masalah dan adakalanya diberikan soalan-soalan yang melibatkan pengiraan. Contoh soalan ujian psikometrik Pembantu Pertahanan Awam boleh dilihat seperti senarai di bawah.     Contoh soalan ujian psikometrik Pembantu Pertahanan Awam…

Continue reading

Ujian Psikometrik

Contoh Soalan Ujian Psikometrik

Contoh soalan ujian psikometrik Psikometrik adalah bidang pengajian berkaitan dengan teori dan teknik pengukuran psikologi. Ianya sebahagian daripada bidang yang berkaitan dengan pengukuran objektif kemahiran dan pengetahuan, kebolehan, sikap, personaliti, dan pencapaian pendidikan. Sebagai contoh, kajian psikometrik berkenaan dirinya dengan pembinaan dan pengesahan instrumen penilaian seperti soal selidik, ujian, penilaian penilai, dan ujian personaliti.     Ujian penaakulan berangka menunjukkan keupayaan calon-calon untuk berurusan dengan nombor dengan cepat dan tepat. Ujian ini mengandungi soalan yang…

Continue reading