Kastam

Contoh Soalan Daya Menyelesaikan Masalah

Contoh soalan Daya Menyelesaikan Masalah

 

contoh-soalan-daya-menyelesaikan-masalah
Bagaimana nak jawab seksyen Soalan Daya Menyelesaikan Masalah dengan baik?

 

1. Terdapat 361,258 orang pengunjung dewasa di dalam satu karnival bunga.  Bilangan pengunjung kanak-kanak pula 86,362 lebih ramai daripada pengunjung dewasa. Berapakah jumlah keseluruhan pengunjung karnival tersebut?

A. 808,878 orang
B. 808,000 orang
C. 800,878 orang
D. 708,000 orang

 

2. Sebuah sekolah menengah menghimpunkan 136,042 naskah surat khabar lama. Sebuah sekolah rendah menghimpunkan 214,935 naskah surat khabar lama. Berapakah jumlah surat khabar lama yang dihimpunkan oleh kedua-dua sekolah tersebut?

A. 355,077naskah
B. 350,977 naskah
C. 300,077 naskah
D. 250,977 naskah

 

3. Dalam satu permainan video, Ali mendapat 268,216 markah kurang dari Mutu. Mutu pula mendapat 48,319 markah kurang dari Ah Meng. Abu pula mendapat 324,687 markah. Kirakan berapakah jumlah markah Ali.

A. 9,300 markah
B. 9,105 markah
C. 8,152 markah
D. 8,005 markah

 

4. Dalam sebuah kedai kasut, jualan tahun 2015 mencapai 409,814 pasang kasut dan pada tahun 2014 kedai tersebut telah menjual 184,728 pasang kasut. Berapakah perbezaan di antara jualan pada tahun 2015 dan 2015?

A. 325,080 pasang
B. 300,006 pasang
C. 275,860 pasang
D. 225,086 pasang

 

5. Dalam satu aktiviti gotong-royong, seramai 45,628 orang penduduk diminta untuk mengumpul tin aluminium. Sekiranya mereka mengumpul 10 tin aluminium dalam masa 7 hari, berapakah jumlah tin aluminium yang dapat dikumpulkan dalam masa tersebut?

A. 456,280 tin
B. 455,028 tin
C. 450,820 tin
D. 400,208 tin

6 thoughts on “Contoh Soalan Daya Menyelesaikan Masalah”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.