Juruaudit

Contoh Soalan Peperiksaan Juruaudit W41

Contoh soalan peperiksaan Juruaudit W41

Bagi calon-calon yang terlibat dengan peperiksaan online Juruaudit Gred W41, contoh soalan peperiksaan Juruaudit W41 memang amat diperlukan sebagai persediaan peperiksaan. Memandangkan jawatan Juruaudit W41 berkaitan dengan Jabatan Audit Negara (JAN), contoh soalan yang diberikan dalam blog ini akan berkisar tentang JAN.

1. Apakah visi dan misi Jabatan Audit Negara?
2. Senaraikan 3 objektif Jabatan Audit Negara
3. Berikan 3 Piagam Pelanggan Jabatan Audit Negara
4. Cari 2 pernyataan yang tepat mengenai Dasar Kualiti Jabatan Audit Negara
5. Bagaimana pula dengan Objektif Kualiti Jabatan Audit Negara?

6. Pilih senarai Budaya Korporat yang diamalkan dalam Jabatan Audit Negara
7. Siapakah yang layak melantik jawatan Ketua Audit Negara?
8. Berikan jawatan yang menjadi penasihat kepada pelantikan Ketua Audit Negara?
9. Adakah Ketua Audit Negara boleh dilantik semula selepas tamat perkhidmatan?
10. Namakan badan yang memberi perkenan ke atas pelantikan Ketua Audit Negara

11. Apakah sumber kewangan yang digunakan untuk saran Ketua Audit Negara?
12. Di manakah Ketua Audit Negara perlu membentangkan laporan kepada Yang Di Pertuan Agong?
13. Menurut Akta Audit 1967, wang awam merujuk kepada…
14. Berikan 3 tugas yang berkaitan dengan Ketua Audit Negara
15. Senaraikan 2 Kuasa Ketua Audit Negara

 

Untuk mendapatkan nota rujukan dan contoh soalan peperiksaan Juruaudit W41, sila klik imej di bawah.

contoh-soalan-peperiksaan-juruaudit-w41

 

2 thoughts on “Contoh Soalan Peperiksaan Juruaudit W41”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.