Islam

Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Hal Ehwal Islam S41

Contoh soalan peperiksaan Pegawai Hal Ehwal Islam S41

Peperiksaan online Pegawai Hal Ehwal Islam bakal berlangsung tak lama lagi. Calon-calon yang terlibat akan mencari contoh soalan peperiksaan Pegawai Hal Ehwal Islam S41 sebagai persediaan.

 

contoh soalan peperiksaan pegawai hal ehwal islam s41
Dalam Al-Quran sendiri sudah banyak sumber ilmu pengetahuan.

 

Format peperiksaan Pegawai Hal Ehwal Islam S41

Soalan peperiksaan Pegawai Hal Ehwal Islam mengandungi 3 seksyen yang utama iaitu :

  • Ujian Psikometrik
  • Pengetahuan Am
  • Daya Menyelesaikan Masalah

 

Contoh soalan peperiksaan Pegawai Hal Ehwal Islam

Berikut ialah contoh soalan peperiksaan Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S41 yang boleh dijadikan rujukan.

 

1. Sumber perundangan Islam pada zaman Rasulullah adalah berdasarkan

A. Wahyu Ilahi dan Ijtihad Rasulullah
B. Al-Quran dan Ijma’
C. Ijma’ dan Qias
D. As-Sunnah dan Ijtihad

 

2. Antara berikut yang manakah merupakan pernyataan yang betul mengenai sembahyang jamak dan qasar?

I. Seseorang itu hendaklah beradadalam keadaan musafir
II. Hanya sembahyang empat rakaat sahaja boleh diqasar
III. Sembahyang subuh boleh dijamakkan dengan sembahyang zohor
IV. Sembahyang maghrib boleh dijamakkan dengan sembahyang isyak

A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV

 

3. Wasiah kepada bukan waris adalah dibenarkan oleh Islam. Walau bagaimana pun pewasiat digalak agar tidak mewasiatkan hartanya melebihi

A. 1/2 bahagian
B. 1/3 bahagian
C. 1/4 bahagian
D. 1/6 bahagian

 

4. Apakah fungsi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP)?
5. Nyatakan kaitan MAIWP dengan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI)
6. Siapakah golongan yang layak memohon bantuan zakat Baitulmal MAIWP?

7. Apakah syarat-syarat bagi memohon bantuan zakat Baitulmal MAIWP?
8. Bagaimanakah cara untuk memohon bantuan zakat daripada Baitulmal MAIWP?
9. Berapakah jumlah bantuan zakat yang diberikan?

2 thoughts on “Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Hal Ehwal Islam S41”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.