Pembantu Penguasa Kastam WK19

Kerjaya Pembantu Penguasa Kastam WK19 merupakan kumpulan sokongan kepada Penguasa Kastam Gred WK41 dan Penolong Penguasa Kastam Gred W27. Calon-calon yang melepasi ujian temuduga akan ditempatkan di Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Pembantu Penguasa Kastam Gred WK19 akan menerima kadar gaji yang bermula dengan RM929.00 sebulan sehingga RM3,377.00 dengan kenaikan tahunan sebanyak RM95.00.

 

pembantu penguasa kastam wk19

Mesin taip yang dipamerkan dalam Muzium Kastam di Melaka.

 

Syarat-syarat lantikan sebagai Pembantu Penguasa Kastam Gred WK19

Untuk menjadi seorang Pembantu Penguasa Kastam Gred WK19, calon-calon mestilah mempunyai kelayakan minimum yang ditetapkan oleh pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) iaitu :

  • Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau kelulusan yang mendapat pengiktirafan dari kerajaan dengan kepujian dalam mata pelajaran Matematik dalam peperiksaan tersebut.
  • Memperolehi kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia (serta mendapat lulus dalam Ujian Lisan) dalam tahap Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau kelayakan yang mendapat pengiktirafan dari kerajaan.

 

Tugas dan tanggungjawab Pembantu Penguasa Kastam :

  • Bertanggungjawab menjalankan peperiksaan ke atas barang-barang yang diimport/eksport, bagasi-bagasi penumpang yang keluar/masuk di pintu-pintu masuk negara.
  • Membuat imbangan daftar-daftar muatan, mengawal pergerakan barang-barang yang keluar/masuk kawasan-kawasan zon bebas, gudang pengilangan berlesen, gudang-gudang berkesan, kilang-kilang eksais.
  • Menjalankan tugas-tugas juruwang serta pungutan duti.
  • Menjalankan tugas-tugas pencegahan seperti pengintipan, serbuan, rondaan serta penggeledahan kapal/kenderaan.
  • Membantu dalam tugas-tugas pentadbiran biasa.

 

Mohon sebagai Pembantu Penguasa Kastam Gred WK19 di sini :
–>http://www.spa.gov.my/

 

Panduan temuduga Pembantu Penguasa Kastam

Jika anda mendapat panggilan temuduga Pembantu Penguasa WK19, sila rujuk kepada artikel contoh soalan temuduga Pembantu Penguasa Kastam.