Pengajar Jururawat Gred U41

Kerjaya Pengajar Jururawat Gred U41 dikategorikan dalam kumpulan pengurusan dan profesional di Kementerian atau Jabatan seperti Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Kadar gaji yang bakal diterima oleh individu yang dilantik untuk jawatan ini bermula dengan RM2,260 dan akan bertambah sebanyak RM225 setahun sehingga mencapai gaji maksimum sebanyak RM8,756.

Untuk dilantik sebagai Pengajar Jururawat Gred U41, syarat-syarat seperti berikut haruslah dipenuhi iaitu :

  • Memiliki kelulusan dalam Ijazah Sarjana Muda (kepujian) dalam bidang yang berkaitan dan diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang mendapat pengiktirafan setaraf dengannya. Gaji yang akan diterima pada peringkat permulaan ialah RM2,260.
  • Pemohon berkenaan telah berdaftar dengan Lembaga dalam bidang yang berkaitan (jika berkenaan).
  • Lulus Bahasa Melayu atau Bahasa Malaysia termasuk Ujian Lisan pada tahap Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau kelulusan yang mendapat pengiktirafan setaraf dengannya oleh kerajaan.

 

pengajar jururawat gred u41

Pengajar Separa Perubatan amat diperlukan untuk menampung kemasukan pelatih-pelatih baru.

 

Syarat-syarat Peningkatan Secara Lantikan (PSL)

Pegawai yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Jururawat layak untuk dipertimbangkan untuk PSL ke jawatan Pengajar Jururawat Gred U41 bergantung pada kekosongan jawatan, apabila telah mendapat pengesahan perkhidmatan dan mempunyai kelayakan di atas. Umur yang ditetapkan mestilah kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

 

Bidang-bidang yang boleh dipertimbangkan untuk Pengajar Jururawat Gred U41 adalah seperti berikut :

  • Nursing
  • Sarjana Muda Sains
  • Sarjana Muda Sains Kejururawatan