Psikologi

Peperiksaan Pegawai Psikologi S41

Peperiksaan Pegawai Psikologi S41

Pasti ramai calon-calon peperiksaan awam sedang mencari panduan peperiksaan Pegawai Psikologi S41 ini kerana peperiksaan online akan diadakan tidak lama lagi. Saya bercadang untuk berkongsikan maklumat yang berkaitan dengan bidang ini sebagai satu usaha untuk memudahkan mereka membuat persediaan.

Jawatan Pegawai Psikologi S41 mula diwujudkan sejak tahun 1992 di bawah seliaan Unit Psikologi dan Kaunseling. Ia dinaik taraf menjadi Bahagian pada tahun 1998. Setiap kementerian, jabatan dan agensi kerajaan mempunyai Pegawai Psikologi. Ia disasarkan untuk berkembang selari dengan kemajuan Perkhidmatan Awam itu sendiri.

 

peperiksaan pegawai psikologi s41
Bidang kerjaya Pegawai Psikologi S41 mempunyai saingan yang tinggi.

 

Seorang Pegawai Psikologi S41 diklasifikasikan sebagai jawatan Pengurusan dan Profesional. Kadar gaji sebulan yang bakal diterima ialah sebanyak RM1,909.00 dengan kenaikan tahunan sebanyak RM225.00. Gaji tertinggi untuk jawatan ini ialah sebanyak RM8,644.00.

Untuk memohon jawatan Pegawai Psikologi S41, calon-calon yang berminat perlu mempunyai :

  • Ijazah Sarjana Muda (kepujian) dalam bidang kaunseling atau psikologi klinikal atau psikologi yang mendapat pengiktirafan Kerajaan daripada Institusi Pengajian Tinggi tempatan dan kelulusan yang mendapat pengiktirafan sama taraf dengannya. Gaji akan bermula dengan kadar RM2,112.86;
  • Ijazah Sarjana Muda (kepujian) dalam bidang sains tingkahlaku serta Diploma Psikologi Kaunseling yang mendapat pengiktirafan kerajaan daripada Institusi Pengajian Tinggi tempatan dan kelulusan yang mendapat pengiktirafan sama taraf dengannya. Gaji akan bermula dengan kadar RM2,112.86;
  • Ijazah Sarjana dalam bidang psikologi klinikal atau kaunseling atau psikologi yang mendapat pengiktirafan kerajaan daripada Institusi Pengajian Tinggi tempatan dan kelulusan yang mendapat pengiktirafan sama taraf dengannya. Gaji akan bermula dengan kadar RM2,521.70;
  • Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) dalam bidang psikologi atau kaunseling atau psikologi klinikal yang mendapat pengiktirafan kerajaan daripada Institusi Pengajian Tinggi tempatan dan kelulusan yang mendapat pengiktirafan sama taraf dengannya. Gaji akan bermula dengan kadar RM2,828.32;
  • Lulus Bahasa Melayu/Malaysia (lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau kelulusan yang mendapat pengiktirafan yang sama taraf dengannya oleh Kerajaan.

 

Syarat-syarat untuk Peningkatan Secara Lantikan (PSL)

Pegawai yang sedang berkhidmat sebagai Penolong Pegawai Psikologi S27 boleh dipertimbangkan bagi PSL untuk berkhidmat sebagai Pegawai Psikologi S41 mengikut syarat dan kekosongan tempat setelah perkhidmatannya disahkan dan :

  • Memiliki kelayakan di atas; atau
  • Lulus tapisan Peperiksaan Khas; dan
  • Berusia tidak melebihi 54 tahun pada tarikh lantikan

 

Tugas-tugas Pegawai Psikologi S41

Dipertanggungjawabkan untuk merancang, melaksanakan dan menyelaraskan program-program yang ada kaitan dengan bidang psikologi atau psikologi klinikal atau kaunseling kepada klien.

 

Terus ke laman www.pegawaipsikologi.com untuk mendapatkan panduan peperiksaan Pegawai Psikologi S41.

14 thoughts on “Peperiksaan Pegawai Psikologi S41”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.