Soalan temuduga Pegawai Imigresen

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) ada mengendalikan sesi temuduga untuk Pegawai Imigresen Gred KP41, Pegawai Imigresen Gred KP29 dan Pegawai Imigresen KP19. Contoh soalan temuduga Pegawai Imigresen amat diperlukan untuk membuat persediaan sebelum hadir ke sesi temuduga.

 

soalan-temuduga-pegawai-imigresen

Buat rujukan yang secukupnya sebelum hadir ke temuduga Pegawai Imigresen.

 

Contoh soalan temuduga Pegawai Imigresen boleh dilihat menerusi senarai di bawah. Soalan temuduga ini boleh digunakan untuk temuduga Pegawai Imigresen Gred KP41, KP29 dan KP19.

1. Sila perkenalkan diri dan latar belakang anda secara ringkas dan padat.
2. Apa unit pakaian seragam yang anda sertai semasa di sekolah dahulu?
3. Bagaimana anda boleh berminat untuk kerja kerajaan sebagai Pegawai Imigresen?

4. Apakah misi dan visi serta objektif bagi Jabatan Imigresen Malaysia?
5. Apakah fungsi Jabatan Imigresen Malaysia?
6. Bolehkah anda bertugas di kawasan seperti Labuan?

7. Mengapa anda perlu mahir dalam bahasa Inggeris bila berkhidmat sebagai Pegawai Imigresen?
8. Apakah tugas dan tanggung jawab seorang Pegawai Imigresen?
9. Namakan Menteri dan Kementerian yang mentadbir Jabatan Imigresen Malaysia.

10. Siapakah nama Ketua Pengarah Imigresen?
11. Nyatakan tugas-tugas Pegawai Imigresen yang bertugas di pintu masuk negara.
12. Senaraikan nilai-nilai yang perlu dimiliki oleh seorang Pegawai Imigresen.

13. Senaraikan cabaran yang dihadapi oleh Pegawai Imigresen.
14. Berapa lamakah tempoh yang diambil untuk memproses visa dengan rujukan?
15. Jika kehilangan passport, berapa hari pula ia diproses?

16. Berapa lamakah Urusan Kawalan Imigresen memproses passport bukan Machine Readable?
17. Apakah fungsi Bahagian Penguatkuasa dalam Jabatan Imigresen?
18. Mengapakah pekerja dari Bangladesh dilihat begitu ramai yang bekerja di ladang?

19. Sebahagian besar pekerja di restoran mamak datang dari India, boleh anda jelaskan mengapa?
20. Bolehkah anda bertugas di malam hari di bahagian penguatkuasaan atau depot tahanan?
21. Mengapakah gejala rasuah semakin berleluasa di Malaysia?

22. Mengapakah PATI diketegorikan sebagai golongan “tanpa izin”?
23. Jelaskan kefahaman anda berkaitan dengan integriti.
24. Adakah kebanjiran PATI di Malaysia ini berpunca dari Jabatan Imigresen?

25. Sebutkan pintu-pintu masuk yang telah diwartakan di Malaysia.
26. Siapakah golongan yang layak memohon Sijil Perakuan Taraf?
27. Berapa nilai pelaburan yang dibenarkan untuk pelabur memohon Permit Masuk?

28. Apa yang anda tahu mengenai program Work and Holiday Visa Program?
29. Bilakah seseorang itu harus berurusan dengan Bahagian Penguatkuasa?
30. Apa tindakan yang perlu dilakukan apabila kehilangan passport atau dokumen perjalanan?

 

Untuk mendapatkan panduan temuduga Pegawai Imigresen, sila klik pada panduan temuduga Pegawai Imigresen. Ada contoh soalan dan jawapan temuduga untuk anda.