Soalan temuduga Penolong Penguasa Kastam

Selepas peperiksaan online Penolong Penguasa Kastam Gred W29 berakhir, keputusan akan dikeluarkan bagi menapis calon-calon untuk melalui proses temuduga. Calon-calon yang melepasi tapisan temuduga akan ditawarkan lantikan tetap dan akan dihantar kursus di AKMAL dalam tempoh 3 bulan. Pengisian semasa kursus ialah berkawad, kelas dan aktiviti riadah. Contoh soalan temuduga Penolong Penguasa Kastam adalah seperti berikut :

1. Perkenalkan diri dan latar belakang anda.

2. Kerjaya anda yang sekarang, bekerja atau masih belajar. Jika masih belajar, nyatakan dalam bidang apa dan mengapa anda memilih kursus tersebut.

3. Nama pengarah kastam dan jawatankuasa kastam yang terkini.

4. Tugas dan tanggungjawab kastam.

5. Isu-isu semasa di Malaysia.

6. Dasar-dasar kerajaan.

7. Mengapa anda nak kerja kerajaan.

8. Mengapa pihak kerajaan perlu ambil anda bekerja.

9. Fungsi jabatan kastam di Malaysia.

10. Jenis-jenis cukai.

11. Makan di Kentucky Fried Chicken (KFC) kena cukai tak? Kalau ada, berapa kadar cukai yang dikenakan?

12. Apa yang membuatkan anda mahu kerja di jabatan kastam?

13. Apa kaitan kursus yang anda pelajari dengan kastam?

14. Senaraikan 5 jenis cukai yang anda tahu.

15. Mengapa pemeriksaan perlu dilakukan pada setiap bagasi penumpang yang keluar masuk di Malaysia?

16. Nyatakan kesan cukai yang dikenakan pada jualan rokok di pasaran.

17. Nyatakan perbezaan cukai Lembaga Hasil Dalam Negeri dengan cukai kastam.

18. Berikan perbezaan di antara cukai langsung dengan cukai tidak langsung.

19. Apakah sumbangan yang anda berikan kepada jabatan kastam.

20. Terangkan misi dan visi kastam.

21. Berikan cadangan yang boleh dibentangkan untuk meningkatkan prestasi kastam.

22. Di manakah anda boleh mendapatkan maklumat tentang kastam?

23. Apakah kelebihan yang terdapat dalam diri anda?

24. Di manakah lokasi ibu pejabat kastam?

25. Apa pendapat anda jika menerima gaji dari SPA yang lebih rendah dari tempat kerja sekarang?

26. Mengapakah kastam ditempatkan di kawasan seperti sempadan negara?

27. Nyatakan beberapa contoh barang yang dikawal masuk ke dalam Malaysia.

28. Berikan contoh duti yang dikenakan oleh kastam.

29. Apakah perbezaan kastam dengan imigresen?

30. Kastam diletakkan di bawah kementerian apa?

31. Menteri kewangan ada berapa orang?

32. Siapakah nama timbalan menteri kewangan?

33. Berapa gaji permulaan penolong penguasa kastam?

 

soalan temuduga penolong penguasa kastam

Di antara peralatan yang dipamerkan dalam Muzium Kastam.

 

Tips menjawab soalan temuduga Penolong Penguasa Kastam

1. Ambil tahu dan fahamkan skop kerja anda sebagai seorang Penolong Penguasa Kastam.

2. Ambil tahu isu semasa dan pengetahuan am.

3. Ambil maklumat dari mereka yang pernah ditemuduga dalam sektor awam.

4. Anggap diri anda sebagai bakal penemuduga.

5. Cari contoh soalan temuduga yang seakan-akan sama dengan mendapatkan panduan temuduga Penolong Penguasa Kastam sekarang juga.