Separa Perubatan

Calon Simpanan Separa Perubatan

Calon simpanan Separa Perubatan Calon-calon peperiksaan Separa Perubatan yang berjaya melepasi tapisan peperiksaan online akan dipanggil ke tapisan temuduga. Sebahagian calon yang berjaya melepasi temuduga Separa Perubatan akan ditempatkan di kolej-kolej latihan Separa Perubatan di seluruh Malaysia. Sebahagian kecil calon-calon akan dikategorikan sebagai calon simpanan Separa Perubatan.     Peperiksaan online Separa Perubatan yang diadakan menguji calon-calon dengan 2 seksyen soalan iaitu Pengetahuan Am Separa Perubatan dan Ujian Psikometrik Separa Perubatan. Mereka yang sudah berjaya…

Continue reading