Ujian Psikometrik Pegawai Bomba KB19

Ujian Psikometrik Pegawai Bomba KB19 Sesi ujian psikometrik Pegawai Bomba KB19 akan mula dijalankan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) secara dalam talian. Masa ini contoh soalan ujian psikometrik Pegawai Bomba akan menjadi carian utama calon-calon yang terlibat. Kecenderungan calon akan diuji bagi melayakkan diri menjadi Pegawai Bomba KB19. Lihat senarai contoh soalaan ujian psikometrik…

Read more