Separa Perubatan

Pengajar Jururawat Gred U41

Pengajar Jururawat Gred U41 Kerjaya Pengajar Jururawat Gred U41 dikategorikan dalam kumpulan pengurusan dan profesional di Kementerian atau Jabatan seperti Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Kadar gaji yang bakal diterima oleh individu yang dilantik untuk jawatan ini bermula dengan RM2,260 dan akan bertambah sebanyak RM225 setahun sehingga mencapai gaji maksimum sebanyak RM8,756. Untuk dilantik sebagai Pengajar Jururawat Gred U41, syarat-syarat seperti berikut haruslah dipenuhi iaitu : Memiliki kelulusan dalam Ijazah Sarjana Muda (kepujian) dalam bidang yang…

Continue reading