Temuduga

Soalan Temuduga Pegawai Pembangunan Masyarakat

Soalan temuduga Pegawai Pembangunan Masyarakat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) telah mengumumkan sesi temuduga bagi jawatan Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S41, jadi soalan temuduga Pegawai Pembangunan Masyarakat yang bakal ditanya berkaitan dengan Kementerian atau Jabatan di mana Pegawai Pembangunan Masyarakat itu bakal ditempatkan. Berikut adalah contoh-contoh soalan temuduga yang boleh digunakan sebagai persediaan. Ianya dipecahkan kepada beberapa bahagian yang berkaitan dengan Kementerian atau Jabatan yang berkaitan. Ianya dimulakan dengan soalan-soalan asas semasa temuduga. 1. Sila…

Continue reading